Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


Na zachód od Jury

Fotorelacje z wycieczek po terenach na zachód od Doliny Górnej Warty, Zagłębie, Dolina Przemszy, itp.

Na blogu nie zamieszczam relacji z wycieczek związanych z pracą zawodową, stąd wpisy nijak się mają do częstotliwości mego bywania w danym regionie.

Jura Pólnocna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim Jura Wieluńska Na wschód od Jury (Wyż. Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.) Na północ od Jury (Wzg. Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.) Na zachód od Jury (Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)
Obok interaktywna mapka przenosząca do spisu wycieczek w zależności od regionu.
Oczywiście to uproszczony schematyczny podział wynikający z moich preferencji turystycznych i nie ma on pokrycia z regionami fizyczno-geograficznymi.


Jura Północna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy

Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim

Jura Wieluńska

Na wschód od Jury
(okolice Jędrzejowa, Wyżna Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.)

Na północ od Jury
(Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.)

Na zachód od Jury
(Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)

Powrót do spisu wszystkich wycieczek
Rok 2020

marcowe Księstwo Siewierskie - 28.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Kotlina Siewierska, Próg Woźnicki, Obniżenie Górnej Warty, Czarna Przemsza, Poręba, Siewierz, Nowa Wioska, Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie, Będusz, Mrzygłóg)


Rok 2019

Ze Śląska Doliną Białej Przemszy na Jurę - 5.04.2019
(Śląsk, Zagłębie, Dolina Białej Przemszy, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec Maczki, Sławków, przełom Białej Przemszy, Okradzionów, Łazy, Zawiercie, Strachy)
pograniczem Śląska i Zagłębia II - 18.02.2019
(Śląsk, Zagłębie, Dolina Przemszy, Czarna Przemsza, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Pogoria, Łazy, Zawiercie, Strachy)Rok 2018

pograniczem Śląska i Małopolski - 25.11.2018
(Śląsk, Zagłębie, Pagóry Jaworznickie, Dolina Przemszy, Biała Przemsza, Tychy, Bieruń, Imielin, Jaworzno, GEOsfera Jaworzno, Sadowa Góra, Góra Piasku, Maczki, Ostrowy Górnicze Niemce, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Łosień, Ząbkowice, Huta Katowice, Łazy)
E-bikem przez Zagłębie Dąbrowskie - 12.03.2018
(Włodowice, Zawiercie, Łazy, Wiesiółka, Chruszczobród, DG Sikorka, DG Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, Preczów, Pogoria IV, Trzebiesławice, Dolina Mitręgi, Czarna Przemsza)
Bez celu, ładu i składu po pagórkach na zachód o włodowickiej kuesty - 11.03.2018
(Włodowice, Mrzygłód, Będusz, Pińczyce, Osiek, Mysłów, Koziegółwki, Gliniana Góra, Lgota Nadwarcie, Oczko, Masłońskie, Przybynów, Żarki, Kotowice, Warta, Ordon, Sucha Woda, kopalnia Żarki IV, owce na Jurze)Rok 2017

"Kradnij zabijaj, a Siewierz omijaj" - 23.11.2017
(Wyżyna Częstochowska, Garb Tarnogórski, Równina Opolska, Próg Woźnicki, Obniżenie Górnej Warty, Dolina Mitręgi, Czarna Przemsza, Łazy, Chruszczobród, Przeczyce, Boguchwałowice, Siewierz (kościół romański, stodoły), Zalew Przeczycko-Siewierski, Brudzowice, Cynków (kościół), Koziegłowy, Koziegłówki, Stara Huta, Pustkowie Lgockie, Myszków)
z biegiem Liswarty - 16.10.2017
(Wyżyna Wieluńska, Próg Woźnicki, Próg Herbski, Obniżenie Liswarty, Dolina / Obniżenie Górnej Warty, Dolina Liswarty, Dolina Kocinki, Poczesna, Kamienica, Rudnik, Babienica, Mzyki, Boronów, Lisów, Kamińsko, Ługi, Podłęże Szlacheckie, Starokrzepice, Krzepice, Danków, Rębielice Szlacheckie, Popów, Bujecko, Kule, Trzebca, Kuźnica, Ostrowy nad Okszą, Kuźnica Kiedrzyńska, Biała, Częstochowa, Brzeziny)
z Włodowic nad Białą Przemszę w okolice Sławkowa i Starych Maczek - 11.08.2017
(Włodowice, Zawiercie, Biała, Reczkowe, Biała Przemsza i jej przełom, Maczki, Burki, Sławków, Chwaliboskie, Okradzionów, Niegowonice, Łazy, Zagłębie Dąbrowskie)


Rok 2016

do źródeł Liswarty - 5.12.2016
(Wyżyna Częstochowska, Próg Woźnicki, Próg Herbski, Obniżenie Liswarty, Dolina / Obniżenie Górnej Warty, Włodowice, Myszków, Będusz, Gliniana Góra, Koziegłówki, Koziegłowy, Rzeniszów, Cynków, Woźniki, Lubsza, Mzyki, Rudnik, Siedlec, Wylągi, Lgota, Góra Włodowska)


Rok 2015

Do Trójkąta Trzech Cesarzy i nad Białą Przemszę - 20.12.2015
(Włodowice, Zawiercie, Będzin, Sosnowiec, Trójkąt 3C, rzeka Czarna Przemsza, Biała Przemsza i jej przełom, Jaworzno, Góra Piasku, Maczki, Piernikarka, rzeka Sztoła, Sławków, Chwaliboskie, Okradzionów, Błędów, Niegowonice, Łazy, Zagłębie Dąbrowskie)
3 kamieniołomy, znaczy zachodnimi opłotkami Jury - 11.12.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, Włodowice, Okiennik Wielki, Blanowice, Rudniki (hałda kop. rud żelaza), Poręba (kopalnie węgla brunatnego), Ciągowice (kościół), Wysoka (kamieniołom, cementownia), Niewowonice (kamieniołom), Kromołowiec, Grabowa, Piaski, rzeka Centuria, Ogrodzieniec (kamieniołom), Bzów (źródła Czarnej Przemszy), Piecki, Skarżyce (kościół))
Po środkowej części Jury, czyli między dolinami Białej Przemszy, Udorki i Krztyni - 25.11.2015
(Wyżyna Częstochowska, Garb Tarnogórski, Próg Lelowski, Włodowice, Zawiercie, Kuźnica Masłońska, Łazy, Niegowonice, Góra Buce, rzeka Centuria, Błędów, rzeka Biała Przemsza i Sztoła, Krzykawa, Bolesław (dworek), Klucze, Pustynia Błędowska, Bydlin, Kąpiele Wielkie, Dolina Udorki, Udórz, Dolina Pilicy, rzeka Pilica, Wierzbica, Dolina Żebrówki, Kolonia Dobra, Dzwonowice, Siamoszyce, Skarżyce)
Po raz trzeci do Sosnowca - 8.11.2015
(Włodowice, Łazy, Trzebyczka, Łąki Łosieńskie, Sikorka, Ząbkowice, Pogoria 4, szuterek wzdłuż Czarnej Przemszy, Będzin, Sosnowiec, Zagłębie Dąbrowskie)
Przez Siewierz i Zagłębie do szpitala św. Barbary w Sosnowcu - 3.11.2015
(Włodowice, Mrzygłód, Poręba, Czekanka, Siewierz, Kuźnica Świętojańska, Podwarpie, Pogoria 4, Sarnów, Będzin (zamek), rzeka Czarna Przemsza, Antoniów, Ząbkowice, Sikorka, Chruszczobród, Trzebyczka, Zagłębie Dąbrowskie)
Złota polska jesień w Zagłębiu Dąbrowskim - 27.10.2015
(Blanowice (zalew Rak), Łazy, Dolina Mitręgi, Trzebiesławice, Bukowa Góra, Pogoria 4, rzeka Czarna Przemsza, okolice Wiesiółki, Zagłębie Dąbrowskie)
Do Dąbrowy Górniczej na zakupy - 13.08.2015
(Włodowice, Zawiercie, Łazy, Dolina Mitręgi, Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, Huta Katowice, Strzemieszyce, DG Towarowa, Okradzionów, rzeka Biała Przemsza, Niegowonice)
Do Siewierza i Koziegłów - 22.07.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, Próg Herbski, Włodowice, Łazy (wieża ciśnień), Chruszczobród (kościół), Dolina Mitręgi, Siewierz (zamek i kościół), Podleśna, kuesta górnotriasowa, Pińczyce (kościół), rez. Cisy, Koziegłówki (kościół), Koziegłowy, zalew Poraj, Myszków, Dolina / Obniżenie Górnej Warty)


Rok 2014

Nietypowo, czyli na południowy zachód do Krzykawki - 18.02.2014
(Wyżyna Częstochowska, Garb Tarnogórski, Dolina Białej Przemszy, Włodowice, Zawiercie, Łazy, Trzebyczka, Okradzionów, Krzykawka, Laski kopuła trawertynowa, Błędów, Niegowonice, Kromołowiec, Rokitno Szlacheckie)


Rok 2011

Tym razem na zachód od Warty - 15.03.2011
(Wyżyna Częstochowska, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, Warta, Dolina Warty, Mrzygłód, Poręba, Żelisławice, kamieniołom Dolomitu Podleśna, Dziewki, Siewierz (zamek), Wysoka (kamieniołom, ruiny pałacu))
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl