Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


Na północ od Jury

Fotorelacje z wycieczek Środkową Doliną Pilicy, po Wzgórzach Radomszczańskich, Niecce Włoszczowskiej, etc.
Punktem wypadowym zazwyczaj jest Koniecpol, lub Lelów gdzie dojeżdżam z rowerem w samochodzie.

Na blogu nie zamieszczam relacji z wycieczek związanych z pracą zawodową, stąd wpisy nijak się mają do częstotliwości mego bywania w danym regionie. Widać to doskonale np w tym dziale, gdzie relacji z Doliny Pilicy jest ledwo kilka, a w sezonie kajakarskim mamy średnio 3 wyjazdy w tygodniu, więc w takim Maluszynie jestem częściej niż na Skałkach Rzędkowickich które widzę z podwórka ;)

Jura Pólnocna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim Jura Wieluńska Na wschód od Jury (Wyż. Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.) Na północ od Jury (Wzg. Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.) Na zachód od Jury (Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)
Obok interaktywna mapka przenosząca do spisu wycieczek w zależności od regionu.
Oczywiście to uproszczony schematyczny podział wynikający z moich preferencji turystycznych i nie ma on pokrycia z regionami fizyczno-geograficznymi.


Jura Północna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy

Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim

Jura Wieluńska

Na wschód od Jury
(okolice Jędrzejowa, Wyżna Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.)

Na północ od Jury
(Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.)

Na zachód od Jury
(Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)

Powrót do spisu wszystkich wycieczek
Rok 2020

Jesienna burza nad Pilicą (Pilica, Sudzinek, Kurzelówka)
Nad Pilicą, druga połowa lata 2020 - z komercyjnych wyjazdów z kajakami
(Pilica, Przyłęk, Łąkietka, Maluszyn, Sudzinek, Krzętów, Trzy Morgi, Placówka, Przedbórz, kajaki, modliszka)
spływ kajakowy Pilicą od Maluszyna - 13.07.2020
(Dolina Górnej i Środkowej Pilicy, Maluszyn, Sudzinek, Kąty, kajaki)
w Dolinę Warty między Częstochową a Radomskiem - 15.06.2020r.
(Wyżyna Wieluńska, Niecka Przyrowska, Warta, Struga, Wiercica, Rudniki, kamieniołom Lipówka, Borowno, Kruszyna, Wikłów, Zalew Jankowice / Zakrzówek Szlachecki, Szczepocice, Bobry, Pławno Gidle, Ruda, Konary, Kłomnice)


Rok 2019

Koniec lata nad Pilicą - 6.09.2019
(Dolina Pilicy, Sudzinek)
maj nad Pilicą - 11.05.2019
(Dolina Pilicy, Sudzinek, Krzętów)
Niecka Włoszczowska z przyległościami, czyli między Górną Wartą i Pilicą - 17.02.2019
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Niecka Włoszczowska, Wzgórza Radomszczańskie, Warta, Wiercica, Kanał Lodowy, Złoty Potok, Janów, Okrąglik, Żuraw, Kobyłczyce, Krasice, Mstów, Wancerzów, Góra Szwajcera, Fajsko. Kłobukowice, Trząska, Rzeki, Chmielarze, Garnek, Borowa, Gidle, Pławno, Jasień, Kobiele Wielkie, Żytno, Magdalenki, Sekursko, Cielętniki, Dąbrowa Zielona, święta Anna, Przyrów)
z Lelowa do Krzętowa nad Pilicą - 1.02.2019
(Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Próg Lelowski, Pilica, Czarna Włoszczowska, Lelów, Biała Wielka, Drochlin, Koniecpol, Krzętów, Kuźnica Wąsowska, Sudzin, Maluszyn, Modła, Grodzisko Sudzinek, Silpia, Załęże, Okołowice, Radoszewnica, Łysaków)


Rok 2018

Lato 2018, ujęcia z obsługi kajakowych spływów Pilicą, Liswartą/Wartą
(Dolina Pilicy, Dolina Krztyni, Dolina Warty, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, Wąsosz, Warta, Pilica, Liswarta, spływ kajakowy)
kajakiem po Pilicy w okolicach Bobrownik - 19.08.2018
wiosenna Dolina Pilicy, ujęcia z obsługi kajakowych spływów - 05-06.2018
(Dolina Pilicy, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, spływ kajakowy)
z Koniecpola do Akwizgranu - 20.04.2018
(Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Wzgórza Łopuszańskie, Wzgórza Opoczańskie, Góry Przedborskie, Wzgórza Oglęborskie, Pilica, Czarna Włoszczowska, Wierna Rzeka, Koniecpol, Secemin, Żelisławiczki, zalew Klekot, Włoszczowa, Ostrów, Góra św. Michała, Gruszczyn, Gnieździska, Wierna Rzeka, Fanisławice, Korczyn, Akwizgran, Snochowice, Łopuszno, Mnin, Ruda Pilczycka, Miejski Pola, Przedbórz, Chałupy, Pratkowice, Krzętów, Sudzin, Maluszyn, Modła, Grodzisko)
z Koniecpola do opactwa w Sulejowie - 6.01.2018
(Niecka Włoszczowska, Wzgórza Radomszczańskie, Równina Piotrkowska, Dolina Pilicy, Dolina Luciąży, Koniecpol, Soborzyce, Żytno, Kobiele, Rzejowice, Przerąb, Bęczkowice, Trzepnica, Zalew Cieszanowice, Mierzyn, Straszów, Lazy, Łęczno, Sulejów, Kurnędz, Biała, Stobnica, Majkowice, Przedbórz, Dobromierz, Krzętów, Maluszyn, Grodzisko)


Rok 2017

Letni spływ kajakowy Pilicą z Maluszyna do Bobrownik - 6.07.2017
(Dolina Pilicy, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, spływ kajakowy)
z Włodowic Doliną Górnej i Środkowej Pilicy do Krzętowa i Cielętnik - 5.05.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Włodowice, Bliżyce, Łysaków, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Środkowej Pilicy, rzeka Pilica (wysoka woda), Białka Lelowska, Bogumiłek, Koniecpol, Kuźnica Wąsowska, Grodzisko, Modła, Pukarzów, maluszyn, Sudzin, Sudzinek, Bobrowniki, Krzetow, Rogi, Kozie Pole, Silnica, Żytno, Sekursko, Cielętniki, Przyrów, Święta Anna, Dolina Wiercicy, Żarki)
Przez Mstów do Pławna nad Wartą - 27.02.2017
(Wyżyna Częstochowska, Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Warty, Warta, Wiercica, Łutowiec, Trzebniów, rez. Parkowe, Dolina Wiercicy, Siedlec, Pabianice, Piasek, Czepurka, Zagórze, Małusy, Mstów, Kłobukowice, Rzeki, Zberezka, Pławno (kirkut), Gidle (kościoły), Dąbek, Garnek, Kopaniny, PK Stawki, Julianka, Ostrężnik, Czatachowa, Przewodziszowice.)


Rok 2016

w ostatni dzień 2016r. z Koniecpola do Trzech Mórg - 31.12.2016
(Niecka Włoszczowska, Dolina Środkowej Pilicy, Koniecpol, Maluszyn, rzeka Pilica, Przedbórz, Pratkowice, Będzyn, Faliszew, Łęg Ręczyński, Placówka, Stobnica, Trzy Morgi, Zygmuntówka, Szarbsko, Skotniki, Taras, Rączki, Ciemiętniki, Czarna Włoszczowska, Sudzinek, Pękowiec)
listopadowa Dolina Środkowej Pilicy
(Dolina Pilicy, Maluszyn, Krzętów, Bobrowniki)
czerwiec 2016 w Dolinie Środkowej Pilicy
(Dolina Pilicy, Maluszyn, Krzętów, Bobrowniki, Wielgomłyny, Placówka)
Maj 2016 w Dolinie Środkowej Pilicy
(Dolina Pilicy, Maluszyn, Krzętów, Bobrowniki)
Kilka ujęć z Doliny Środkowej Pilicy w majówkę 2016r.
(Dolina Pilicy, Maluszyn, Krzetów, Biały Brzeg, Faliszew)


Rok 2015

Za Przedbórz przez Nieckę Włoszczowską i Wzgórza Radomszczańskie - 9.09.2015
(Niecka Włoszczowska, Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Środkowej Pilicy, Koniecpol, Zaróg, Kurzelów (kościół i kaplica), Kluczewsko (spichlerz), Maluszyn, rzeka Pilica, Silniczka (zbór ariański), Wielgomłyny, Sokola Góra, Przedbórz, Majowa Góra, Dolina Luciąży, Przerąb, Góra Chełmo, Zagórze, Kobiele Wielkie, Żytno, Okołowice)
z Włodowic do Sulejowa odebrać kajaki - 01.09.2015
(Postaszowice, Góry Gorzkowskie, klasztor w Św. Annie, Żytno, Sokola Góra, Taras, Faliszew, rzeka Pilica)
Czerwcowy spływ kajakowy rzeką Pilicą na odcinku Maluszyn-Krzętów - 6.06.2015
Przed sezonem kajakarskim w Dolinę Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej - 12.05.2015
(Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Lelów, Dolina Pilicy, rzeka Pilica i Czarna Włoszczowska, Przyłęk, Koniecpol, Pukarzów (kapliczka), Maluszyn, Bobrowniki, Komorniki, Rudka (młyn), Zamarłe, CMK, Włoszczowa, Secemin, Zwlecza, Biała Wielka)


Rok 2014

Z Koniecpola do "Złotego Oka" Luciąży - 29.09.2014
(Niecka Włoszczowska, Wzgórza Radmoszczańskie, Równina Piotrowska, Dolina Pilicy, Dolina Luciąży, rzeki Pilica i Luciąża, Zalew Sulejowski, wiatraki, młyny, kościoły, kamieniołomy, ruiny zamku itp. Koniecpol, Soborzyce, Żytno, Kodrąb, Cieszanowice, Milejów, Przygłów, Sulejów, Łęg Ręczyński, Majkowice, Przedbórz, Krzętów, Maluszyn, Grodzisko)
Rekonesans wzdłuż Czarnej Włoszczowskiej - 9.08.2014
(Niecka Włoszczowska, Dolina Pilicy, Dolina Czarnej Włoszczowskiej, rzeka Pilica, Góry Przedborskie, Krzętów, Ciemiętniki, Praczka, Pilczyca, Żeleźnica, Stara Wieś (Dojo), Dobromierz, Mrowina)
Z Koniecpola na 3 wzgórza i w Dolinę Pilicy - 21.04.2014
(Niecka Włoszczowska, Dolina Pilicy, rzeka Pilica, Góry Przedborskie, rez. Bukowa Góra, kamieniołomy, młyny, zbór, Koniecpol, Kuźnia W., Grodzisko, Silnica, Wielgomłyny, rez. Góra Chełmo, Masłowicami, Bąkowa Góra (zamek, dwór), Przedbórz, Brzostek, Dobromierz, Krzętów, Bobrowniki, Sudzinek, Silpia Duża, Okołowice)


Rok 2013

Dolina Środkowej Pilicy, Koniecpol - Przedbórz - 30.09.2013
(Niecka Włoszczowska, rzeka Pilica, Dolina Pilicy, Koniecpol, Maluszyn, Krzętów, Rudka, Przedbórz, Biały Brzeg, Bobrowniki)
Dolina Środkowej Pilicy w okolicach Krzętowa - 17.08.2013
(Niecka Włoszczowska, Dolina Środkowej Pilicy, Krzętów, Bobrowniki, rzeka Pilica)
Dolina Środkowej Pilicy - 15.06.2013
(Niecka Włoszczowska, Pasmo Przedborskie, rzeka Pilica, Dolina Pilicy, Dolina Czarnej Włoszczowskiej, rzeka Czarna, wysoka woda i zalane łaki / drogi, Koniecpol, Pukarzów, Maluszyn, Sudzinek, Łapczyna Wola (zbór), Bobrowniki, Kurzelów, Secemin Kuczków, Przyłęk)
Zimowy spływ Pilicą, Maluszyn - Krzętów - 17.03.2013


Rok 2011

Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24

JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl